Energia üzletre szabva
Hu En

Energetikai szakreferens szolgáltatás

Energetikai szakreferens szolgáltatás

Magasan képzett, tapasztalt mérnökeink és támogató szakembereink révén olyan professzionális energetikai szakreferens szolgáltatást kínálunk, amelynek révén üzletfeleink teljes mértékben eleget tudnak tenni törvényi előírásoknak.

Energetikai szakreferens szolgáltatásunkat úgy alakítottuk ki, hogy annak tartalmi elemei biztosítsák az igénybe vevő vállalatok/vállalkozások számára a teljes körű törvényi megfelelőséget.

Szolgáltatásunk a fentieknek megfelelően az alábbiakat foglalja magában:

 • Energia szerződések feldolgozása a szakreferensi feladatok ellátásához szükséges mértékben
 • Energia fogyasztási adatok strukturális megjelenítése
 • Havi energia mérleg készítése
 • Időszaki (pl. negyedéves, szezonális) energia mérleg készítése
 • Havi riport készítése a Vállalat felé
 • Éves riport készítése a Vállalat felé
 • Kimutatás készítése a várható és megvalósult energetikai beruházási javaslatokra vonatkozóan
 • Energiatudatos szemléletformálás a vállalat dolgozói részére
 • Energetikai beruházási és üzemeltetési energiateljesítmény mutatók kezelése
 • Összefoglaló éves jelentés készítése az energiahatékonysági fejlesztésekről és az alkalmazott módszerekről
 • Energiabiztonsággal kapcsolatos feladatok ellátása
 • Villamos és földgáz energia beszerzésekben aktív szakmai támogatás biztosítása

Milyen vállalatnak kötelező energetikai szakreferenst igénybe vennie?

A 2016. évi CXXXVIII törvény, valamint a 393/2016 (XII.5) kormányrendelet 2016. december 21-én és azt követően hatályba lépett egyes rendelkezései pontosították a nagyvállalatok kötelező energetikai auditálására vonatkozó korábbi rendelkezéseket, s egyben új kötelezettségeket írtak elő egyes vállalkozások számára.

Az Energia hatékonyságról szóló törvény 2016. december 21-én hatályba lépett módosításai kimondják, hogy meghatározott energiafogyasztású vállalkozásoknak legalább egy, munka- és társasági jogilag független energetikai szakreferenst kell igénybe venniük. 

A kormányrendelet meghatározza, hogy mindazon vállalatok kötelesek energetikai szakreferenst igénybe venni (függetlenül attól, hogy KKV vagy nagyvállalat) amelyeknek a tárgyévet megelőző 3 évben az éves energiafelhasználásának átlaga meghaladja a

 1. 400 000 kWh villamos energiát,
 2. 100 000 m3 földgázt vagy
 3. 3 400 GJ hőmennyiséget.

Határidő

2016.12.21-tól kezdődően, de legkésőbb 2017.06.30-ig kell a kötelezett vállalatoknak bejelenteniük a MEKH felé energetikai szakreferensüket.

Szankció

Az energiahatékonyságról szóló 2015. évi LVII. törvény módosításának 48. § (7) pontja alapján a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) 2017. július 1-től azon vállalatokat/vállalkozásokat, amelyek az energetikai szakreferens igénybevételéről szóló bejelentést elmulasztották, 200.000-2.000.000 forintig terjedő bírsággal sújthatja, amely ismételten kiszabható a korábbi büntetés 150 %-ig (maximum 3 millió Ft).

Mi az energetikai szakreferens feladata?

Az energetikai szakreferens feladata, a hatályos jogszabályok alapján, az energiahatékonysági szemléletmód és energia hatékony magatartásminták meghonosításának elősegítése az igénybevételére köteles gazdálkodó szervezet működésében és döntéshozatalában. 

 1. figyelemmel kíséri a vállalkozás energiafelhasználásának változásait, valamint az energiahatékonysági intézkedések megvalósítását,
 2. tevékenységéről, e törvény végrehajtására kiadott kormányrendeletben meghatározott tartalmú és rendszerességű jelentést ad a vállalkozás számára,
 3. közreműködik az Ehat. tv. 22/C. § szerinti jelentés elkészítésében,
 4. részt vesz a vállalkozás alkalmazottai energiahatékonysági szemléletének kialakításában,
 5. szakmai megfigyelőként és tanácsadóként részt vesz a rendszeres energetikai auditálás lefolytatásában, valamint az EN ISO 50001 szabvány szerinti energiagazdálkodási rendszer kialakításában és működésének figyelemmel kísérésében,
 6. javaslatokat fogalmaz meg energia hatékony üzemeltetési megoldásokkal, energiahatékonysági fejlesztési lehetőségekkel kapcsolatban,
 7. gondoskodik a végrehajtott energiahatékonysági fejlesztések, alkalmazott üzemeltetési megoldások által elért energia megtakarítási eredmények kimutatásáról,
 8. az igénybevételére köteles gazdálkodó szervezet számára havi jelentést készít tevékenységéről, az igénybevételére köteles gazdálkodó szervezet tárgyhavi energiafogyasztásának mértékéről és annak értékeléséről a korábbi fogyasztási adatok, beruházások, fejlesztések, valamint egyéb körülmények tükrében,
 9. összefoglaló éves jelentést készít az igénybevételére köteles gazdálkodó szervezet számára készített havi jelentések alapján a tárgyévet követő év május 15-ig a végrehajtott energiahatékonysági fejlesztések, alkalmazott üzemeltetési megoldások által elért energia megtakarítási eredményekről, amelyet az igénybevételére köteles gazdálkodó szervezet május 31-ig honlapján közzétesz,
 10. ellátja az energia beszerzéssel, energiabiztonsággal, energiahatékonysággal kapcsolatos, hatáskörébe utalt feladatokat.
 • Energiabiztonsággal kapcsolatos feladatok ellátása
 • Villamos és földgáz energia beszerzésekben aktív szakmai támogatás biztosítása

Szakreferensi szolgáltatásunkkal kapcsolatos további részleteket illetően kérjük, forduljon személyes kapcsolattartójához vagy keresse Társaságunk szakértőit az energiahatekonysag@e2hungary.hu email címen.

Gyakori kérdések

Energetikai auditor lehet-e (akár) ugyanannál a cégnél is energetikai szakreferens?

A vonatkozó törvényi és kormányrendeleti szintű rendelkezések nem határoznak meg összeférhetetlenségi szabályokat ugyanazon vállalkozás számára történő energetikai auditori és energetikai szakreferensi szolgáltatásnyújtással kapcsolatban.

A vállalkozásnak meddig szükséges bejelenteni a szakreferensek igénybevételét?

A jogszabály előírása alapján az igénybevételt követő 30 napon belül szükséges bejelenteni az energetikai szakreferens igénybevételét. Az Ehat. tv. átmeneti rendelkezései alapján a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal nem kezdeményezi bírság kiszabását 2017. június 30-ig az energetikai szakreferens igénybevételéről szóló bejelentés elmulasztása miatt. 

A bejelentés a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal által közzétett MEKH_ESZAKREF elnevezésű ÁNYK-s nyomtatvány elektronikus úton történő beküldésével történik.

A nyomtatvány letölthető: http://www.mekh.hu/nyomtatvany-az-energetikai-szakreferens-igenybevetelenek-bejelentesehez

Állami tulajdonú szervezeteknél is szükséges energetikai szakreferens igénybevétele?

Igen. Az energiahatékonysági jogszabályok meghatározott energiafogyasztású gazdálkodó szervezetek számára teszik kötelezővé az energetikai szakreferens igénybevételét, és nem tesznek különbséget a gazdálkodó szervezet tulajdonosi köre szempontjából.

Közintézményeknél is szükséges energetikai szakreferens igénybevétele?

Az energiahatékonysági jogszabályok meghatározott energiafogyasztású gazdálkodó szervezetek számára teszik kötelezővé az energetikai szakreferens igénybevételét, vagyis a közbeszerzésről szóló 2015. évi CXLIII. törvény szerinti ajánlatkérők, tehát a közintézmények közül csak a jogszabályban meghatározott energiafogyasztású gazdálkodó szervezet köteles energetikai szakreferens igénybevételére.

A továbbadott vagy előállított energia beleszámít az energiafelhasználásba?

Igen. Tekintettel arra, hogy a jogszabály nem rögzíti kifejezetten, hogy végsőenergia-fogyasztási mennyiségekről van szó, ezért a gazdálkodó szervezet teljes energiafelhasználását kell figyelembe venni, tehát az energiatermelési vagy átalakítási célú energiafelhasználás is számít a kötelezettség megállapításánál.

 

Energetikai állapotfelmérő

Adatkezelési beállítások

Weboldalunk az alapvető működéshez szükséges cookie-kat használ. Szélesebb körű funkcionalitáshoz (marketing, statisztika, személyre szabás) egyéb cookie-kat engedélyezhet. Részletesebb információkat az Adatkezelési tájékoztatóban talál.