Energia üzletre szabva
Hu En

Hírek

Tájékoztató szezonális kapacitás igénybevételével kapcsolatban

2018.04.04

Felhívjuk a figyelmüket, hogy a szezonális kapacitás lekötésének szabályozását illetően jogszabályváltozás várható, amelyről a honlapunkon adunk majd részletes tájékoztatást!

Mi a szezonális kapacitás?

A szezonális kapacitás az a nem téli fogyasztási időszakra lekötött kapacitás, amelyet a Felhasználó a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak, valamint a csatlakozási díjak alkalmazásának szabályairól szóló 11/2016. (XI. 14.) MEKH rendeletben (továbbiakban: "Áralkalmazási Rendelet") meghatározott időszakban és feltételek szerint vehet igénybe. A szezonális kapacitás után a Felhasználó nem téli fogyasztási időszakra vonatkozóan megállapított rendszerhasználattal összefüggő díjat köteles megfizetni.

Mi a rendszerhasználattal összefüggő díj mértéke szezonális kapacitás esetén?

Szállítási kiadási ponti kapacitás:
A rendszerhasználattal összefüggő díj mértéke a nem téli fogyasztási időszakra lekötött kapacitások és a téli fogyasztási időszakra lekötött éves kapacitások pozitív különbözetére az éves szállítási rendszerhasználattal összefüggő díj 5%-a.

Elosztási kiadási ponti kapacitás:
A rendszerhasználattal összefüggő díj mértéke a nem téli fogyasztási időszakra igénybe vett legnagyobb kapacitás és a téli fogyasztási időszakra igénybe vett legnagyobb éves kapacitás pozitív különbözetére az éves elosztási rendszerhasználattal összefüggő díj 5%-a

Ki jogosult szezonális kapacitás igénybevételére?

Szezonális kapacitás igénybevételére a Felhasználó kizárólag:

 1. szezonális igazolás birtokában, és
 2. az alábbi jogszabályi követelményeknek maradéktalanul megfelelő felhasználási hely tekintetében jogosult (szezonális kapacitás igénybevételére való jogosultság):
  • felhasználási hely gázmérői 20 m3/h-nál nagyobb névleges összkapacitásúak és az érintett felhasználási helyen van legalább egy olyan üzembe helyezett gázmérő, amelyen keresztül:
   • adott gázév január 1. és március 31. közötti időszakában nem történik gázvételezés, vagy
   • az érintett átadási-átvételi ponton felszerelt fogyasztásmérő berendezés rendelkezik távadóval és a jeltovábbításhoz szükséges telemechanikai rendszerrel, melynek felszerelési és kiépítési költségeit - egyéb megállapodás hiányában - a felhasználó viseli;
  • a felhasználási hely tekintetében az érintett átadási-átvételi ponton a téli fogyasztási időszakra lekötött éves és negyedéves legnagyobb összkapacitás legfeljebb fele a nem téli fogyasztási időszakra lekötött legnagyobb kapacitásnak, továbbá
  • a felhasználási hely tekintetében az érintett átadási-átvételi ponton az 5.§ (2) bekezdés szerinti igazolásban szereplő, nem téli fogyasztási időszakban használt berendezések, adott gázév október 1. és 31. közötti, valamint április 1. és szeptember 30. közötti összes földgáz felhasználása nagyobb, mint a november 1. és március 31. közötti összes földgáz felhasználása. (Áralkalmazási Rendelet 5.§ (1))

A szezonális kapacitás igénybevételére való jogosultságot a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (továbbiakban: "Hivatal") utólagosan vizsgálja. Az utólagos vizsgálat eredményeként a Hivatal a szezonális kapacitás jogosulatlan igénybevételét állapíthatja meg, amely esetben éves rendszerhasználattal összefüggő díj és pótdíj fizetési kötelezettsége keletkezik a Felhasználónak.

A szezonális kapacitás igénybevételére való jogosultságot az E2 Hungary Zrt. nem vizsgálja, a tekintetben felelősség kizárólag a Felhasználót terheli.

Hogyan kezdeményezhető a szezonális igazolás kiállítása?

A szezonális igazolást a Hivatal állítja ki az E2 Hungary Zrt. kérelme alapján. Az E2 Hungary Zrt. a szezonális igazolás iránti kérelmet a Felhasználó igénybejelentése alapján állítja össze.

Az igénybejelentés megtételére az E2 Hungary Zrt. egy webes felületet biztosít, amely az E2 Hungary Zrt. honlapján (www.e2hungary.hu) keresztül érhető el. A webes felület igénybevételének feltételeit az Éves szezonális igazolás igénylési, éves igénybejelentési, extrakapacitás igénylési, és nominálási szabályzat rögzíti, amely az E2 Hungary Zrt. honlapján szintén elérhető. Az igénybejelentés megtételére a webes felületen 2018. április 3-ától van lehetőség, és a megtétel végső határideje 2018. június 1.

A szezonális igazolás iránti kérelmet az E2 Hungary Zrt. 2018. július 1-ig köteles a Hivatalhoz benyújtani. A Hivatal a szezonális igazolást 60 napon belül adja ki.

Hogyan történik a szezonális kapacitás lekötése?

Szezonális kapacitás lekötésére a szezonális igazolás alapján, a szezonális igazolásban rögzített mértékig kerülhet sor. A szezonális kapacitás lekötésének dátuma: 2018. augusztus 13.

A szezonális éves igénybejelentés megtételére az E2 Hungary Zrt. egy webes felületet biztosít, amely az E2 Hungary Zrt. honlapján (www.e2hungary.hu) keresztül érhető el. A webes felület igénybevételének feltételeit az Éves szezonális igazolás igénylési, éves igénybejelentési, extrakapacitás igénylési, és nominálási szabályzat rögzíti, amely az E2 Hungary Zrt. honlapján szintén elérhető. Az igénybejelentés megtételének határideje 2018. július 9. Felhívjuk a figyelmüket, hogy a szezonális kapacitás lekötésének szabályozását illetően jogszabályváltozás várható, amelyről a honlapunkon adunk majd részletes tájékoztatást!

Mi a szezonális kapacitás jogosulatlan igénybevételének jogkövetkezménye?

Szállítási kiadási ponti kapacitás:
Amennyiben a nem téli fogyasztási időszakra lekötött kapacitást jogosulatlanul vették igénybe, úgy a Felhasználó nem téli fogyasztási időszakra lekötött kapacitás után az éves rendszerhasználattal összefüggő díjat és pótdíjat köteles megfizetni. A szállítási rendszerüzemeltető a jogosulatlan kapacitás igénybevételt az ÜKSZ-ben rögzített adattartalmú földgázelosztói - legkésőbb az adott gázévet követő 60. napig megküldött - adatszolgáltatás ismeretében határozza meg, amit a Hivatal jóváhagyása után érvényesíthet. (Áralkalmazási Rendelet 13.§ (4))

Elosztási kiadási ponti kapacitás:
Amennyiben a nem téli fogyasztási időszakra lekötött kapacitást jogosulatlanul vették igénybe, úgy a Felhasználó a nem téli fogyasztási időszakra lekötött kapacitás után az éves rendszerhasználattal összefüggő díjat és pótdíjat köteles megfizetni. A földgázelosztó a jogosulatlan kapacitás igénybevételt legkésőbb az adott gázévet követő 60. napig meghatározza, amit a Hivatal jóváhagyása után érvényesíthet. (Áralkalmazási Rendelet 30.§ (7))

Mikor vehető igénybe szezonális kapacitás?

A Felhasználó a szezonális kapacitást nem téli fogyasztási időszakban, azaz az adott naptári év április 1–től szeptember 30-ig terjedő időszakban veheti igénybe.

Amennyiben a Felhasználó a szezonális kapacitást téli fogyasztási időszakban veszi igénybe, a Felhasználónak többlet díjfizetési kötelezettsége keletkezik az Áralkalmazási Rendelet 13.§ (2) – (3) bekezdéseiben, illetve a 30.§ (3) – (6) bekezdéseiben meghatározottak szerint.

Adatkezelési beállítások

Weboldalunk az alapvető működéshez szükséges cookie-kat használ. Szélesebb körű funkcionalitáshoz (marketing, statisztika, személyre szabás) egyéb cookie-kat engedélyezhet. Részletesebb információkat az Adatkezelési tájékoztatóban talál.